Newsletter

Úrazové pojištění pro závodníky

pvzp_1442315991.png

Nikdy nevíte, co se může stát, a proto pro seriál ČEZ SkiTour připravil její hlavní partner Pojišťovna VZP, a.s. úrazové pojištění pro všechny závodníky zdarma. Všechny starosti tak můžete při nadcházejících závodech hodit za hlavu. Pojištění získávají v rámci registrace automaticky všichni účastníci závodů.

Limity pojistného plnění – závody dospělých

  • denní odškodné za dobu nezbytného léčení úrazu - 500 Kč (minimální doba léčení je 14 dní)
  • trvalé následky úrazu s progresivním plněním - 1 000 000 Kč (příslušný procentní podíl z pojistné částky)
  • smrt úrazem - 2 000 000 Kč
Limity pojistného plnění – dětské závody (mladší 15 let včetně)
  • denní odškodné za dobu nezbytného léčení úrazu - 300 Kč (minimální doba léčení je 14 dní)
  • trvalé následky úrazu s progresivním plněním - 1 000 000 Kč (příslušný procentní podíl z pojistné částky)
  • smrt úrazem - 100 000 Kč
Úplné pojistné podmínky naleznete zde.
 
V případě, že chcete nahlásit pojistnou událost, můžete tak učinit dle návodu zde. Při hlášení je nutné uvést, že jde o seriál ČEZ SkiTour, a přiložit lékařskou zprávu.

GENERÁLNÍ PARTNER

PRÉMIOVÝ PARTNER

HLAVNÍ PARTNEŘI

GENERÁLNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER

MARKETINGOVÝ PARTNER

PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Spolupracujeme

Logistický partner SkiTour

Výživové okénko