Pravidla a bodování

Informace pro následující ročník budou aktualizovány.

Pořadatelem seriálu ČEZ SkiTour je společnost Raul, s.r.o.

Do seriálu běžeckých závodů ČEZ SkiTour (dále jen Seriál) jsou v sezoně 2020 zařazeny závody uvedené v sekci této webové stránky "O SkiTour".

V Seriálu jsou klasifikované jak závody klasickou, tak volnou technikou, body jsou připisovány dle bodové tabulky a odpovídají umístění závodníka v příslušném závodu. Po sestupném seřazení závodníků podle jejich bodových zisků vzniká celkové pořadí v jednotlivých věkových kategoriích a pohlaví ve vypsaných závodech.

Podmínkou zařazení do Seriálu je minimální věk závodníka 18 let. Mladiství ve věku 15-18 let mohou startovat v Seriálu pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce.

Registrace: Do Seriálu jsou zařazeni automaticky všichni závodníci, kteří se zaregistrují do některého ze závodů v rámci Seriálu. Na každý závod Seriálu je třeba se zaregistrovat na www.sportid.cz.

Pořadatel seriálu SkiTour si vyhrazuje právo diskvalifikovat ze závodu, případně celého seriálu, každého závodníka, který se prokazatelně dopustí porušení pravidel definovaných Etickým kodexem ČOV (zde) (dále jen: Kodex). Diskvalifikovanému závodníkovi budou odebrány všechny body získané v závodě z kterého byl diskvalifikován. Pokud bude závodník vyloučen z celého seriálu, budou mu odebrány všechny body a umístění dosažené v daném ročníku SkiTour. Pořadatel seriálu SkiTour si při zvlášť závažném porušení pravidel Kodexu vyhrazuje právo zakázat takovému závodníkovi účast v dalších závodech SkiTour. Pokud měl diskvalifikovaný závodník již v době diskvalifikace uhrazené startovné na následující závody, toto startovné propadá ve prospěch pořadatele SkiTour, který ho využije podle vlastního uvážení, zejména, nikoliv výlučně, na náhradu škod vzniklých porušením Kodexu a pořízení cen pro vítěze dětských kategorií. Diskvalifikovaný závodník se tím nezbavuje osobní odpovědnosti za náhradu škody vůči poškozeným subjektům v důsledku jeho porušení Kodexu.

Během závodů SkiTour jsou závodníci povinni dodržovat především tato pravidla, za jejichž nedodržení hrozí časová penalizaci či úplná diskvalifikace:

 • projet značenou trať od startu do cíle a projet při tom všemi kontrolními body
 • absolvovat celou trať na lyžích pouze vlastními silami bez pomoci ostatních
 • nepřekážet ostatním závodníkům a vyhnout se kolizi s nimi
 • umožnit rychlejším závodníkům předjetí (v rozumných mezích), normálně by pomalejší závodníci měli použít pravou stopu, rychlejší levou.
 • odhazovat odpadky pouze v blízkosti občerstvovacích stanic, kde budou vyznačeny zóny cca 100m před a 100m za občerstvovací stanicí
 • mít viditelně upevněno startovní číslo na hrudi (startovní číslo nesmí být nijak upraveno a musí být použito tak, aby byla viditelná celá jeho plocha)
 • mít připevněn elektronický čip na kotníku nohy (přes svrchní vrstvu oblečení)

Věkové kategorie

Muži:

M18 - ročníky 2002 a mladší - do 18 let
M39 – ročníky 2001-1981 - 19 až 39 let
M49 – ročníky 1980–1971 - 40 až 49 let
M59 – ročníky 1970–1961 - 50 až 59 let
M69 – ročníky 1960–1951 - 60 až 69 let
M70+ – ročníky 1950 a nižší - od 70 let

Ženy:
Z18 - ročníky 2002 a mladší - do 18 let
Z39 – ročníky 2001-1981 - 19 až 39 let
Z49 – ročníky 1980–1971 - 40 až 49 let
Z59 – ročníky 1970–1961 - 50 až 59 let
Z60+ – ročníky 1960 a nižší - od 60 let

Pořadí a bodování

Pořadí v jednotlivých závodech:
po skončení závodů jsou vyhlašováni vždy absolutní vítězové dané distance (1.-3. muž a žena napříč kategoriemi) a také 1.-3. místa ve výše uvedených kategoriích (vyjma závodů na 10 km klasicky, kde se vyhlašují pouze absolutní vítězové - 1.-3. muž a žena napříč kategoriemi).

Pořadí v Seriálu:
je dáno celkovým součtem bodů dosažených v jednotlivých závodech Malé nebo Velké SkiTour.

INFORMACE K BODOVÁNÍ ZDE

Body jsou připisovány podle bodovací tabulky a odpovídají umístění závodníka v příslušném závodu.
Po sestupném seřazení závodníků podle jejich bodových zisků vzniká celkové pořadí v jednotlivých věkových kategoriích ve vypsaných závodech. Po odjetí každého dílčího závodu je zapsáno tzv. průběžné pořadí a po ukončení Seriálu tzv. celkové pořadí.

Při rovnosti bodového ohodnocení o umístění rozhoduje nejvýše dosažených bodu v jednom závodě SkiTour.

Přidělování bodů z jednotlivých závodů SkiTour probíhá až po nahrání oficiálních výsledků. Vždy ve středu po závodě.

Na základě bodů dosažených v jednotlivých závodech rozlišujeme 2 základní hodnocení:

a/ Absolutní pořadí je sestaveno nezávisle na věkových kategoriích. Vzniká prostým součtem bodů získaných podle umístění v jednotlivých závodech seriálu SkiTour. Absolutní pořadí se dále dělí na absolutní pořadí Velké SkiTour, Malé SkiTour a závodů na 10 km klasicky. Průběžné absolutní pořadí bude pravidelně aktualizováno na webu www.ski-tour.cz.

b/ Pořadí v kategorii Vyjadřuje pozici závodníka pouze v rámci jeho věkové kategorie. Jezdec si přenáší získané body z absolutního pořadí do své kategorie. Pořadí v kategorii je sestaveno sestupně podle bodových zisků z absolutního pořadí. Celkové pořadí vzniká prostým součtem získaných bodů v závodech Seriálu. Průběžné pořadí v kategorii je pravidelně aktualizováno na www.ski-tour.cz.

Velká SkiTour

Dlouhé tratě (od 30 km) + kombinace Zadovská 30 klasicky a volně*
Započítáváno 5 nejlepších ze 7 možných výsledků

Závody zařazené do Velké SkiTour:

 • Bedřichovský NLM: 30 km klasicky, 30 km volně
 • Zadovská 30: kombinace 30 km klasicky a volně
 • Orlický maraton: 40 km klasicky
 • ČEZ Jizerská 50: 50 km klasicky
 • Karlovská 50: 50 km klasicky
 • JeLyMan: 40 km klasicky

* závodník musí absolvovat oba závody Zádovské 30, body budou uděleny dle pořadí sestaveného ze součtu časů za oba závody

Malá SkiTour

Krátké tratě (do 30 km, vyjma závodů na 10 km klasickou technikou)
Započítáváno 7 nejlepších z 11 možných výsledků

Závody zařazené do Malé SkiTour:

 • Bedřichovský NLM: 17,5 km klasicky, 17,5 km volně
 • Zadovská 30: 30 km klasicky, 30 km volně
 • Orlický maraton: 20 km klasicky, 20 km volně
 • ČEZ Jizerská 50: 25 km klasicky, 30 km volně
 • Karlovská 50: 25 km klasicky
 • JeLyMan: 20 km klasicky, 20 km volně
Závody na 10 km klasickou technikou

Započítávány 4 nejlepší z 6 možných výsledků

Závody zařazené do žebříčku:
 • Bedřichovský NLM: 10 km klasicky
 • Zadovská 30: 10 km klasicky
 • Orlický maraton: 10 km klasicky
 • ČEZ Jizerská 50: 10 km klasicky
 • Karlovská 50: 10 km klasicky
 • JeLyMan: 10 km klasicky

Absolutní vítěz

Po sečtení výsledků ze započítaných závodů SkiTour budou vyhlášeni vítězové Velké SkiTour, Malé SkiTour a závodů na 10 km klasicky (1.-3. muž a žena napříč kategoriemi).

Hodnocení a odměny jednotlivců/týmů

 • Nejúspěšnější jednotlivci a týmy si dle konečného pořadí Velké SkiTour a Týmové soutěže rozdělí prize money 100 tisíc Kč! Vítězové Malé SkiTour a 10km SkiTour obdrží věcné ceny.

 • Rozdělení prize money - Individuální soutěž (započítány 4 nejlepší výsledky Velké SkiTour):
  1. místo: 35 000
  2. místo: 20 000
  3. místo: 15 000
  Nejlepší žena: 10 000
 • Rozdělení prize money - Týmová soutěž: (započítány 4 nejlepší výsledky Velké SkiTour):
  1. místo: 10 000
  2. místo: 7 000
  3. místo: 3 000
 • Nejlepší 3 týmy v Týmové soutěži Malé SkiTour získají věcné ceny.

SkiTour Master

Ocenění s titulem SkiTour Master získají všichni, kdo v každém závodu SkiTour zdolali alespoň jednu distanci (platí také pro dětské závodníky). Kromě titulu odměníme závodníky i pamětním dárkem SkiTour.

 

GENERÁLNÍ PARTNER

  ČEZ

HLAVNÍ PARTNEŘI

  Hervis
  Pojišťovna VZP
  Volkswagen - užitkové vozy

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

  TV Nova

MARKETINGOVÝ PARTNER

  Raul!

PARTNEŘI

  CzechTourism
  Swix
  Enervit
  Sporten
  KAMA
  Leki
  Northfinder
  Leros
  Crystal Bohemia
  ČHMÚ
  Boll

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

  Nordic
  Deník
  bezky.net
  Kamsdetmi.com

Spolupracujeme

  Nadace Nova
  Báječné ženy v běhu
  Outfanatic
  běžkár.sk

Logistický partner SkiTour

  DB Schenker

Za podpory

  Svaz lyžařů ČR
Výživové okénko